Nyt RAS anlæg hos Kærhede Dambrug

FREA Solutions er i øjeblikket i gang med at installere et nyt RAS anlæg hos Kærhede Dambrug til opdræt af regnbueørred. Anlæggets er dimensioneret til produktion af 300 tons pr. år og indeholder en nyudvikling, hvor der både kan produceresog afsmages i samme kar, hvilket betyder at fiskene ikke skal flyttes før de afsmages. Dette medfører mindre tab og derfor højere udbytte.

Anlægget er ligeledes bygget med fokus på at minimere arealet, idet biofilter og afgasning er integreret i samme modul. Herved reduceres arealet der bruges til vandrensning betydeligt.

Har du brug for hjælp? Så kontakt os