ANLÆGS­LØSNINGER OG UDSTYR TIL BÆREDYGTIGT FISKEOPDRÆT

FREA Solutions tilbyder innovative løsninger og teknologier til opdræt af fisk, både til traditionelle dambrug samt RAS anlæg.

Vi har mere end 30 års erfaring i branchen, hvor vi har udviklet og produceret udstyr og løsninger, som alle er testet på egne produktionsanlæg. 

KEEP IT SIMPLE - MAKE IT WORK

Hos FREA Solutions er det enkelt: Vores mål er at lave de mest simple og ligetil, men velfungerende og effektive løsninger. Ved at teste vores egne produkter i fuld skala er vi sikre på, at de fungerer optimalt i hverdagen, også på store produktionsanlæg.

INNOVATIVE PRODUKTER TIL RAS ANLÆG

Her finder du en komplet oversigt over vores udstyr til fiskeopdræt, alt udviklet og testet på egne fuldskala anlæg

DESIGN OG LEVERING AF RAS ANLÆG

FREA Solutions designer komplette RAS anlæg. Se vores løsninger baseret på lavt energiforbrug, simpel betjening og med høj effektivitet

Skræddersyede løsninger fra start til slut

Vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, hvis I skal bruge et komplet nyt anlæg eller dambrug. Under processen kan vi byde ind med løsninger, som bidrager til et lavere forbrug af ressourcer og sikrer fiskene de bedste produktionsbetingelser. 

Der er også rig mulighed for at købe vores produkter, hvis I allerede ved, hvad I har brug for til at optimere netop jeres anlæg. Vi står altid parat til at guide og rådgive vores kunder og vi kan udvikle og teste produkterne før de sættes i produktion.

Vi garanterer altid at den valgte løsning er designet og testet, med fokus på effektivitet og efter jeres specifikke ønsker.

Hvad kan FREA Solutions tilbyde?

FREA er en forkortelse for Fuldt Recirkuleret Akvakulturanlæg. Konceptet bygger på en innovativ tilgang til recirkulation i fiskeopdræt, hvor målet er at recirkulationen kan integreres i hele processen. 

I et recirkuleret anlæg af denne type er der ingen direkte udledning til vandmiljøet. De partikulære stoffer sies fra og fermenteres til senere anvendelse som gødning eller brændsel i biogasanlæg. Det overskydende vand ledes ud i store nedsivningsbassiner, hvor det nedsiver til hel eller delvis genindvinding og anvendelse i produktionen på anlægget.

Risikoen for forurening med miljøskadelige stoffer minimeres, når I anvender FREA Solutions’ løsninger og det giver en bæredygtig tilgang til opdræt af fisk.

Derfor skal du vælge FREA Solutions

Hos FREA Solutions er vores mål, at vores kunder får det bedste produkt, der fungerer optimalt til netop deres behov.

Vores kunder er samarbejdspartnere, som vi gør en stor dyd ud af at tage med i overvejelser og præsenterer dem for alle muligheder. På den måde er I sikre på, at jeres anlæg eller dambrug fungerer efter specifikationerne og driften er enkel i dagligdagen.

Med mulighed for at teste på fuldskala anlæg, har vi de bedste betingelser for at sikre, at alle produkter fungerer efter hensigten – også i stor skala.

VI HAR ET STORT UDVALG AF PRODUKTER TIL DAMBRUG

BELUFTNING OG AFGASNING AF VAND

ILTNING AF VAND

VANDRENSNING

FODERAUTOMATER TIL FISKEOPDRÆT

AFGITRING

ANDRE PRODUKTER

Installation af betonelementer

I øjeblikket installeres betonelementerne på vores ny patenterede modulanlæg. Der bygges 2 moduler med en samlet årlig kapacitet på 240 tons og det forventes at anlægget tages i drift i 4. kvartal, 2023.

Det nye anlæg kombinerer funktionerne fra kanaler og runde tanke i et system, samtidig med at det fortsat har lavt energiforbrug per kg. produceret fisk. Herudover har er der udviklet nye funktioner i forhold til udfiskning og mere effektiv fjernelse af slam.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS