REFERENCER

ISLAND
Udstyr og komponenter til RAS og opdrætsanlæg 

MEXICO
Komplet anlæg til produktion af vannamei rejer
i fællesskab med vores partner Bloom Aqua

CHILE
Diverse udstyr og komponenter til udendørs RAS anlæg 

JAPAN 
Komplet RAS anlæg til produktion af ørred.

RUSLAND
2 komplette RAS anlæg til produktion af ørred,
inklusiv klækkeri og startfodringsafsnit.

ARMENIEN
2 stk. udendørs opdrætsanlæg til
produktion af 600 tons ørred årligt

FINLAND 
Komplet RAS anlæg til produktion af regnbueørred,
inklusiv moderfisk, klækkeri og startfodring.

NORGE 
Udstyr og komponenter til RAS anlæg.

DANMARK 
Adskillige komplette RAS anlæg til produktion af regnbueørred,
både indendørs og udendørs. Herudover komponenter og udstyr til
opgradering af eksisterende anlæg.

UK (ENGLAND, IRLAND OG SKOTLAND) 
Adskillige RAS anlæg til produktion af ørred, samt komponenter og
udstyr til opgradering af eksisterende anlæg.

TYSKLAND 
Levering af 2 komplette RAS anlæg til produktion af ørred.

FRANKRIG 
Udstyr og komponenter til RAS og opdrætsanlæg

SCHWEIZ 
Udstyr og komponenter til RAS og opdrætsanlæg

TJEKKIET 
Udstyr og komponenter til RAS og opdrætsanlæg

ØSTRIG 
Udstyr og komponenter til RAS og opdrætsanlæg

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS