VI HAR ET STORT UDVALG AF UDSTYR TIL DAMBRUG

Fresh Water Supply To Fish Farm Tank Aquaculture

VANDRENSNING

At sikre den bedst mulige vandkvalitet er afgørende i ethvert fiskeopdræt – uanset om det er baseret på konventionel gennemstrømning eller intensiv recirkulering.
Vandrensning kræver først at fjerne slam og fækalier i vandet inden en eventuel yderligere vandrensning i mikrosigte/tromlefiltre, biologiske filtre og før vandbehandling med UV-lys eller ozon.

FREA Solutions har udviklet en slamkegle, som er let at installere og betjene på ethvert dambrug under den daglige drift. Slamkeglens effektivitet har medført, at vores kunder har kunne eliminere behovet for mikrosigte/tromlefiltre, der er omkostningstunge både at anskaffe og i drift.

Vores system til vandrensning inkluderer også̊ komponenter til biofiltre, både fixed bed- og moving bed-filtre, og inkluderer eksempelvis bioelementer og bundrammer til rensning af filtrene.

PRODUKTER

Sludge Cones 2

Slamkegle

LUKKEKUGLE TIL SLAMKEGLE

Lukkekugle til slamkegle

Biofilter Frame

Fixed bed biofilter

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS