VI HAR ET STORT UDVALG AF UDSTYR TIL DAMBRUG

TIG Svejsning

ILTNING AF VAND

I fiskeopdræt er et af de væsentligste parametre et højt og stabilt iltindhold i vandet. Det er først og fremmest af hensyn til fiskens velbefindende og optimale vækst, men også af hensyn til miljøet.

FREA Solutions har i samarbejde med flere dambrugskonsulenter i Danmark og udlandet udviklet, testet og lanceret en række produktløsninger, som er kendetegnet ved:

  • Konkurrencedygtige salgspris
  • Høj virkningsgrad på indløsning af ilt i vandet – op til 200% mætning
  • Meget høj driftssikkerhed med minimum vedligehold

Produktsortimentet omfatter iltkasser med jetdyser med eller uden hævepumpe samt iltplatforme med jetdyser til montering i betonfundament.

Iltning af vandet går hånd i hånd med afgasning af vandet, og derfor skal de valgte iltningsløsninger indarbejdes i konceptet på det enkelte dambrug. Vi sørger for, at den valgte løsning er optimal til netop jeres specifikke behov.

PRODUKTER

ILTKASSE MED HÆVEPUMPE

Iltkasse med hævepumpe

Oxygen Platform

Iltplatform til betonfundament

Pumpekasse

Pumpekasse

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ KONTAKT OS